Aaftreaje dreejspan 2020

Nao ein periode van 2 jaor waas 't now dan meugelik um aafschied te neme van 't dreejspan 2020.
Vriedaagaovend zien Prins Rick I en Adjudante Roy en Max aafgetraoje.
Weej bedanke dit dreejspan veur alle schoeëne momente!

 

 

 

 

 

Vorstewissel VG de Vogelhut

Aafgeloupe zondaag heat tiedens eine gezellige middaag de Vorstewissel plaatsgevonde.
Cay Haanen heat tiedens dezen middaag ziene sceptor en de vaere euvergedrage aan zien opvolliger Marcel de Brouwer.
Weej danke Cay veur zien jaore as vors, en weej winse Marcel vuuel sukses!
Marcel waas jaorelang ozze sirremoniemeister, dees rol zal euvergenome waere door Sonny.